Nazwa zamówienia:

Wykonanie 2 szt. ławek dla matek karmiących i ich  montaż na placach zabaw  administrowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

Numer postępowania: NZ/602/2018
Przedmiot zamówienia: dostawa

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

dostawa

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

29.10.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——