Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Numer postępowania: 235/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: Usługi

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

21.05.2019r.

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——