Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Maciejowickiej 1 i 1A, ul. Jabłecznej 3, ul. Skokowej 7 i 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Numer postępowania: 269,276,277,282,283/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: Usługi

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

29.05.2019

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——