Wykonanie ekspertyz budowlano – konstrukcyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Patriotów 2/6 i ul. Widocznej 25/29 w Warszawie.

Numer postępowania: 382/NZ/2021
Przedmiot zamówienia: Usługi

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb postępowania

Bez stosowania ustawy Pzp

Termin składania ofert

27.07.2021

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——