Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbiórki budynku przy ul. Walcowniczej 28 w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynku przy ul. Walcowniczej 28 w Warszawie.

Numer postępowania: 358/NZ/2021
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Bez stosowania ustawy Pzp

Termin składania ofert

28.07.2021

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——