Nazwa zamówienia

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie

Numer postępowania: NZ/254/2019
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Unieważnione

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

art. 4 pkt 8

Termin składania ofert

20.05.2019r. do godz. 10;00

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——