Nazwa zamówienia

Wykonanie pokrycia dachu płaską blachą na rąbek stojący budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.

Numer postępowania: xxx
Przedmiot zamówienia: xxx

Szczegóły:

Status

——

Rodzaj zamówienia

——

Tryb postępowania

——

Termin składania ofert

——

Możliwość składania ofert częściowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

——

Pliki do pobrania: https—zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

pliki