Nazwa zamówienia

Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: ul. Bysławska83 m 9, ul. Dmuchawcowa 11 m6, ul. Olecka 16 m 1, ul. Olecka 20, ul. Włókiennicza 64/66 m 6/7 w Warszawie.

Numer postępowania: NZ/700/2018
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

unieważnione

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

art. 4 pkt 8

Termin składania ofert

14.11.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——