Wymiana kotła bezklasowego na ekologiczny oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Lawinowej 11 w Warszawie.

Numer postępowania: 679/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

15.11.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——