Wymiana kotła bezklasowego na ekologiczny oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Bambusowej 5 w lokalu nr. 3 w Warszawie.

Numer postępowania: 680/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

14.11.2018.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——