: Zakup i dostawa fabrycznie nowego papieru komputerowego i papieru ksero do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Numer postępowania: 675/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Dostawy

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

6.11.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——