Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów do wykonania remontów instalacji wod-kan – do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Numer postępowania: 816/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Dostawy

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

21.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——