Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych (wraz z ich złożeniem i montażem) do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie.

Numer postępowania: 391/NZ/2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Tryb postępowania

Bez stosowania ustawy Pzp

Termin składania ofert

3.08.2021

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——