Zakup i dostawa licencji Windows Server CAL 2019 per Device oraz Windows Server Standard 2019 do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie

Numer postępowania: 807/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: dostawa

Szczegóły:

Status

Postepowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

10.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——