Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem tarcicy – desek o długości od 3 do 5 m w ilości 18m3 do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Płowieckiej 77 w Warszawie.

Numer postępowania: 849/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Dostawy

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

20.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——