Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 6;7;12;15;17;18;19;1A;2A;3A;5B; ul. Derkaczy59B lok 1; ul. Regionalnej 10 lok 1w Warszawie.

Numer postępowania: 188/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż pieców

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

08.05.2018 roku do godz 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

——