Nazwa zamówienia

Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2019 roku.

Numer postępowania: NZ/805/2018
Przedmiot zamówienia: dostawy

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

dostawy

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

27.12.2018r. do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——