ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja dotycząca wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników ZGN Wawer

Na podstawie art.130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm) w związku z § 8 ust.1 i § 9 ust.2 Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/807/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Administrowania Mieniem Komunalnym Gminy Warszawa-Wawer”, (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 238, poz. 6380, z 2007 r. Nr 221, poz. 6377, z 2009 r. Nr 64, poz. 1710 oraz z 2010 r. Nr 134, poz. 3115) zarządza się, co następuje:

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) dla pracowników ZGN dniem wolnym od pracy.
  2. W zamian pracownicy ZGN pracują w sobotę 15 grudnia 2018r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Administracji i Logistyki Zakładu i kierownikom komórek organizacyjnych Zakładu.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pismo do pobrania TUTAJ

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340