ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Restrukturyzacja - nowa uchwała

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że w związku z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/842/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację zadłużenia będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 r.

W załączeniu – wniosek o restrukturyzację zadłużenia.

Pobierz

Osoba do kontaktu:

Anna Malowaniec, (22) 277 35 42,

email: amalowaniec@um.warszawa.pl

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340