ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Zmiana opłat za wywóz odpadów - pomoc osłonowa

Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela  pomocy finansowej na pokrycie wyższych (od 1 marca 2020r.) kosztów bieżącego utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego związanych ze zmianą opłat za wywóz odpadów .

Komu przysługuje pomoc finansowa?
- osobom samotnie gospodarującym
- w wieku powyżej 65 roku życia
- osobom utrzymującym się jedynie z renty lub emerytury
- osobom niepełnosprawnym
- osobom, które nie kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego
- osobom samotnym, których dochód nie przekracza kwoty 1752,50 zł netto

Gdzie złożyć wniosek?
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul Włókiennicza 54, piętro I, pok. 110, 109, 107,
- telefonicznie pod nr 22 277 36 38 oraz 22 277 36 27
- drogą elektroniczną : sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

Kiedy złożyć wniosek?
Od 2 marca 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do przyznania pomocy finansowej niezbędny jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Jakie dokumenty przygotować na wywiad?
- dowód osobisty
- decyzję ZUS lub odcinek pobieranej emerytury lub renty
- bieżące rachunki za opłaty mieszkaniowe
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeśli ktoś posiada)

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a wysokość przyznanej pomocy jest uzależniona od rozpoznanej sytuacji.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340