Ogłoszenie pisemnego konkursu na najem garażu położonego przy ul. Wydawniczej 72

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zawiadamia, że z dniem 5 stycznia 2022 r. ogłasza pisemny konkurs na najem garażu położonego przy ul. Wał Miedzeszyński 12

Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty:

Oferta na najem Garażu

Ogłoszenie

pkt.2 – Pełnomocnictwo

pkt.3 – Oświadczenie małżonka – zgoda na zaciągnięcie zobowiazan

pkt.4 – Oświadczenie o innych lokalach – wspólnicy

wzór umowy na garaż

Ogłoszenie pisemnego konkursu na najem garażu położonego przy ul. Wał Miedzeszyński 12

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zawiadamia, że z dniem 8 lipca 2021 r. ogłasza pisemny konkurs na najem garażu położonego przy ul. Wał Miedzeszyński 12

Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o konkursie

Oswiadczenie o innych lokalach – wspólnicy

Oswiadczenie o innych lokalach

Oswiadczenie o niezaleganiu w ZUS, US

Oświadczenie – niefigurowanie w rej dłuzników

Oświadczenie małżonka – zgoda na zaciągnięcie zobowiazan

Wzor formularza ofertowego

Wzor umowy