ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Lokale użytkowe

Witamy na stronach dotyczących lokali użytkowych.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu informacje będą przydatne zarówno dla naszych obecnych Najemców, jak i wszystkich zainteresowanych wynajmem użytkowych lokali komunalnych. Zachęcamy do zapoznania się z nowym układem informacji, który został opracowany między innymi, w oparciu o nadsyłane do nas zgłoszenia i sugestie. Wierzymy, że dotarcie do potrzebnych informacji będzie teraz dla Państwa prostsze i bardziej przyjazne.
Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują postanowienia Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta st. Warszawy, z dnia 05 lutego 2020 r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych, na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Tu do pobrania:
Zarządzenie 136 2020 (Plik pdf, Rozmiar: 292 KB).
Treść zarządzenia oraz wszelkie załączniki są dostępne na stronach Urzędu Miasta.
LINK
Drugim aktem prawnym dotyczącym zasad najmu jest
Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
Lokalami użytkowymi są lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, z dnia 28 listopada 2003 r., w tym również garaże.
Komunalny lokal użytkowy można wynająć w drodze konkursu ofert lub przetargu. Odpowiednie zakładki ze stosownymi informacjami są dostępne w menu obok. Po wygranym konkursie najemca podpisuje umowę na okres do 3 lat, a po wygranym przetargu umowę na okres lat 10-ciu. W przypadku, gdy lokal dwa razy był w konkursie i na jego najem nie złożono ofert spełniających wymogi konkursu, zostaje on skierowany na listę lokali poza konkursem ofert. Lokale usytuowane w piwnicach i suterenach są umieszczane na takiej liście już po pierwszym nieskutecznym postępowaniu konkursowym. Aktualna oferta lokali lub garaży do wynajęcia poza konkursem jest dostępna po kliknięciu obok, w zakładkę KONKURSY/PRZETARGI lub KONKURSY PROFILOWANE. Więcej szczegółowych informacji dotyczących postępowań znajdą Państwo w zakładkach poświęconych odrębnie lokalom użytkowym i garażom.
KONKURSY/PRZETARGI lub KONKURSY PROFILOWANE to zakładki prezentujące aktualną ofertę lokali i garaży do wynajęcia w ramach trwających obecnie konkursów i przetargów, w których nie upłynął jeszcze termin składania ofert oraz lokale i garaże, które stanowią naszą aktualną ofertę pozakonkursową. Duże ułatwienie dla potencjalnych oferentów powinna stanowić wyszukiwarka lokali, do której wypróbowania zachęcamy. Po wyszukaniu lokalu, kliknięcie w miniaturkę zdjęcia pozwoli wyświetlić większą ilość informacji o samym lokalu lub garażu oraz sposobie najmu.
Modernizacja i remont lokalu przez Najemcę może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Odpowiednia procedura przewiduje, że aby tę zgodę uzyskać, Najemca winien jest o nią wystąpić do ZGN.
Zawarcie stosownego porozumienia remontowego może skutkować możliwością ubiegania się Najemcy o obniżenie czynszu. Dotyczy to rozliczenia części wartości nakładów trwale podnoszących wartość lokalu oraz niższej opłaty związanej z czasem oczekiwania na zgodę na remont lokalu.
Przed umieszczeniem na elewacji budynku stanowiącego w 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy reklamy, szyldu, tablicy informacyjnej lub innego znaku wizualnego, jak również markizy, należy złożyć w ZGN stosowny wniosek.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
tel.: (22) 222 77 35 36
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340