Remont instalacji elektrycznych i zasilania w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Drwali 12 w Warszawie.

Umowa Elektryka Drwali 12 lok 4

Ogloszenie remont elektryki Drwali 12 lok 4

Kosztorys ofertowy Drwali 12 lok 4

Informacja o wyborze oferty Drwali 12 lok 4 elektryka

Remont miejsca pamięci położonego przy ul. 27 Grudnia w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Modyfikacja ogłoszenia- remont pomnika

Ogłoszenie i formularze i wzór umowy

Kosztorys ofertowy

Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – rob.bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. wod-kan.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Zakup i dostawa fabrycznie nowych (5 szt.) kuchenek elektrycznych 4 płytowych z piekarnikiem firmy Amica typ 58CE1.30HMSQ do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Umowa-wzór

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Wielowiejskiej 6A m 2 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogloszenie

Formularz ofertowy

Załacznik – Uprawnienia

wzór umowy

Kosztorys ofertowy

remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie.

Ogłoszenie nr 536317

SIWZ Remont pomieszczeń

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ŁASAKA 46

Kosztorys ofertowy

SPEC TECH Lasaka 46

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty