Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Kobielska 70 lok 11

SIWZ Remont pustostanu nr 11 Kobielska 70

Opis-zamówienia-Kobielska-70

Specyfikacja-techniczna-Kobielska-70

Kosztorys-ofertowy-budowlanka-Kobielska-70

Kosztorys-ofertowy-wod-kan-Kobielska-70

Kosztorys-ofertowy-elektryka-Kobielska-70

Unieważnienie Kobielska 70 lok 11 pustostan

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18L

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18L

Opis zamówienia I Poprzeczna 18L

Spec. Tech. I Poprzeczna 18L

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18L

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18K

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18K

Opis zamówienia I Poprzeczna 18K

Spec. Tech. I Poprzeczna 18K

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18K

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Informacja o wyborze wod-kan I Poprzeczna 18K

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18J

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18J

Opi zamówienia I Poprzeczna 18J

Spec. Tech. I Poprzeczna 18J

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18J

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Unieważnienie postępowania I Poprzeczna 18J

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18H

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18H

Opis zamówienia I Poprzeczna 18H

Specyf. Tech. I Poprzeczna 18H wod-kan

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18H wod-kan

Dokumentacja projektowa

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Informacja o wyborze JURAND I Poprzeczna 18H

Rys. 15

Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

OGŁOSZENIE Konserwacja budowlana

SIWZ – konserwacja bud. 2019

OPIS PRZED. ZAM. KONSERWACJA BUDOWLANA (1)

SPECYFIKACJA TECH. KONSERWACJA BUDOWLANA (1)

Kosztorys ofertowy Konserwacja budowlana

Informacja o wyborze Konserwacja budowlana

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.

OGŁOSZENIE Remont pustostanu KObielska 70 lok 11

SIWZ Remont pustostanu nr 11 Kobielska 70

Specyfikacja techniczna Kobielska 70

Opis zamówienia Kobielska 70

Kosztorys ofertowy budowlanka Kobielska 70

Kosztorys ofertowy elektryka Kobielska 70

Kosztorys ofertowy wod kan Kobielska 70

UNIEWAŻNIENIE pustostan KObielska 70

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Remont pustostanu Skrzyneckiego 28

SIWZ Remont pustostanu nr 4 Skrzyneckiego 28

Opis zamówienia Skrzyneckiego 28

Spec Techniczna Skrzyneckiego 28

Ofertowy budowlanka Skrzyneckiego 28

Ofertowy elektryka Skrzyneckiego 28

Ofertowy wod kan Skrzyneckiego 28

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24A w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Remont pustostanu Marysińska 24A

SIWZ Remont pustostanu nr 8 Marysińska 24A

Opis zamówienia Marysińska 24A

Spec techniczna Marysińska 24A

Ofertowy budowlanka Marysińska 24A

Ofertowy elektryka Marysińska 24A

Ofertowy wod kan Marysińska 24A

Zawiadomienie o wyborzre 24A lok 8

Informacja o wyborze MARYSI NSKA 24a LOK 8

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Pustostan NOWOGRODZKA 48 LOK 16

SIWZ Remont pustostanu nr 16 Nowogrodzka 48

ofertowy Budowlanka Nowogrodzka 48 lok 16

ofertowy elektryka Nowogrodzka 48 lok 16

ofertowy wod-kan Nowogrodzka 48 lok 16

Zawiadomienie o wyborze oferty Nowogrodzka 48

opis przedmiotu zamówienia -Nowogrodza 48 m 16 (1)

Informacja o wyborze oferty Nowogrodzka 48SPEC. TECH. NOWOGRODZKA 48 M 16

MODYFIKACJA SIWZ

Zamiennny Nowogrodzka 48 Budowlanka

Zamienny Nowogrodzka 48 Sanitarny