Usługa plakatowania i oczyszczania 19 słupów ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Opis zamówienia Plakatowanie

Wzór umowy

Świadczenie usług w zakresie usuwania rozlewisk na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Ogłoszenie i druki

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Świadczenie usług w zakresie usuwania rozlewisk na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie i druki

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Remont instalacji elektrycznych – wymiana zasilania w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Derwida 12 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty Derwida 12 m 2

Ogloszenie remont elektryki Derwida 12 m. 2

kosztorys ofertowy

Umowa wzór

doświadczenie

oświadczenie

formularz ofertowy

Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o unieważnieniu postępowania

MODYFIKACJA Ogłoszenia

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług

Wzór umowy

Serwis i wykonywanie okresowych przeglądów (z wyłączeniem UDT) samochodów służbowych w 2022 roku będących w użytkowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i druki

Wzór Umowa

Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie konserwacja stacji uzdatniania wody.

Umowa – wzór

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie Konserwacja instalacjii Gazowych

Zakres konserwacji

Wykaz budynków

Załącznik nr 3 – druki

Umowa wzór

Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie.

informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie konserwacja stacji uzdatniania wody

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Umowa – wzór