Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki drogowej na fabrycznie nowym podwoziu, dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka z możliwością trójstronnego kiprowania, z możliwością montażu pługa do zimowego odśnieżania oraz dostawa wraz z samochodem pługa do zimowego odśnieżania.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ i opisu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania z 30.04.2021 r.

V Odpowiedzi na pytania zamiatarka z dnia 29.04.2021

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.04.2021

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Uszczegółowienie odpowiedzi na pytania  – zamiatarka i samochód ciężarowy

odpowiedzi na pytania zamiatarka i samochód

Opublikowane Ogłoszenie na zakup samochodów

SWZ na Zakup Samochodów Zamiatarki i Wywrotki

Opis zamówienia zakup zamiatarki i wywrotu

Formularz ofertowy na zakup samochodów zał. nr 2

Formularz cenowy na zakup samochodów zał nr 3

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Jagody 14 m 2, Hertza 1, Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 553923

SIWZ

Opis przed.zam.gaz etaż. Jagody 14,proj_

Opis przed.zam.- gaz etaż.Hertza 1.proj

Opis przed.zam.gaz etaż. Derkaczy 65 m.1

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Zapomnianej 2, ul. Wilgi 51, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Część I

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Zapomniana 2

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Zapomniana 2

Część II

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Wilgi 51

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Wilgi 51

Część III

Opis przedmiotu zamówienia – ul. .Żywokostowa 11

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Żywokostowa 11

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Lawinowej 6, ul. Bystrzyckiej 46, ul. Obszarowej 1 i ul. Arniki 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Część I – ul. Lawinowa 6

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Lawinowa 6.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Lawinowa 6

część II – ul. Bystrzycka 46

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Bystrzycka 46.

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Bystrzycka 46

Część III – ul. Obszarowa 1

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Obszarowa 1

Warunki przyłączenia do sieci gazowej- ul. Obszarowa 1

Część IV – ul. Arniki 8

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Arniki 8

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Arniki 8