Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 1B – Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych

Załącznik nr 3A – kosztorys ofertowy – lokale mieszkalne

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – lokale użytkowe