Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 522205

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz posesji

Wykaz studni chłonnych