Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Garncarskiej 59 oraz ul. Junaków 20 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Projektuj i Budój Garncarska i Junaków

Opis-przedmiotu-zamówienia Garncarska i Junaków

PFU_Garncarska 59 (1)

PFU_Junaków 20 (1)