Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul.Garncarskiej 59 i ul. Junaków 20 w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie

SWZ

załącznik nr 2

opis przedmiotu zamówienia Junaków, Garncarska

PFU_Garncarska 59

PFU_Junaków 20