Wykonanie ekspertyzy pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w budynku użytkowym przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy