Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie BZP

SWZ kontenery 2021

Opis przedmiotu zamówienia