Remont pustostanu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 57 w Warszawie.

Ogłoszenie nr 542207

SIWZ Remont pustostanu nr 5 Derkaczy 57

OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIADERKACZY57lok5

SPECYFIKACJATECHNICZNAulDERKACZY57m5

KosztorysofertowyDerkaczy57lok5budowlanka

KosztorysofertowyDerkaczy57lok5elektryka

KosztorysofertowyDerkaczy57lok5piec

KosztorysofertowyDerkaczy57lok5wodkan

UNIEWAŻNIENIE Derkaczy 57 lok 5 i wolna ręka

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Remont pustostanu nr 5 w budynku rzy ul. Derkaczy 57 w Warszawie

SIWZ Remont pustostanu nr 5 Derkaczy 57

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DERKACZY 57 lok 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ul. DERKACZY 57 m 5

Kosztorys ofertowy Derkaczy 57lok5 budowlanka

Kosztorys ofertowy Derkaczy 57 lok 5 elektryka

Kosztorys ofertowy derkaczy 57 lok 5 piec

Kosztorys ofertowy Derkaczy 57 lok 5 wod-kan

Ogłoszenie o zamówieniu Derkaczy 57 lok 5