Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 116A w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ

Ogłoszenie BZP

SWZ Termomodernizacja projektuj i buduj

załącznik nr 2

opis przedmiotu zamówienia Patriotów 116 A

PFU_Patriotów 116A (1)

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – elewacje 1

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – elewacje 2

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – przekrój

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – rzut