Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 21 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SWZ

Ogłoszenie BZP

SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

specyfikacja-techniczna końcowy dla 21 lokali- Wawer

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego