Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 545104 I

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 535453

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacja z otwarcuia ofert