Wykonanie instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bartoszyckiej 23 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 532375

SIWZ Budowa instalacji gazu Bartoszycka 23

Bartoszycka 23 Opis przedm zam.(gaz)

Specyfikacje techniczne:

bartoszycka 23 Inst_wody_Specyfikacja

bartoszycka 23 ST-IS-04_Inst sanitarne

stoirb gaz

Przedmiary robót:

PRZEDMIAR ROBÓT C.O. BARTOSZYCKA 23

PRZEDMIAR GAZ BARTOSZYCKA 23

Dokumentacja projektowa:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

CO CWU

GAZ PZT

gaz rys 1-3

kmieć uprawnienia (2)

mk 2017 izba

Opis techniczny_inst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTAs1

ROZWNINIĘCIE CO

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

s1

s2

s3

STRONA TYTULOWA

WarunkiprzyłaczeniadosiecigazowejulBartoszycka23i23A