Wymiana instalacji i szamba na posesji przy ul. Wielowiejskiej 6 Warszawie.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

wzór umowy

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Wymiana instalacji i szamba na posesji przy ul. Wielowiejskiej 6 Warszawie.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

wzór umowy

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.