Przeprowadzenie kontroli rocznej wyposażenia 18 placów zabaw i 2 siłowni plenerowych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer oraz sporządzenie dokumentacji i protokołów kontrolnych zgodnie z zaleceniami Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia i lokalizacja placów zabaw

formularz ofertowy-ryczałt

Załaczniknr3Uprawnienia

Załącznik nr 4 – doświadczenie

wzór umowy

Przeprowadzenie kontroli rocznej wyposażenia 18 placów zabaw i 2 siłowni plenerowych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer oraz sporządzenie dokumentacji i protokołów kontrolnych zgodnie z zaleceniami Urzędu m.st. Warszawy.

Ogłoszenie

formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia i lokalizacja placów zabaw