Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Nowolipie 5 m 14 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie BZP

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Nowolipie 5 m 14Opis Przed Zam

Nowolipie 5 m 14 bud Nakład

Nowolipie 5 m 14 sanitarny – KO

Nowolipie 5 m14 Elektr Nakładczy