Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Elektoralnej 11 m 58 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie BZP

SWZ I

Elekoralna 11m 58 Opis Przed Zam

Eletor 11 m 58 Spec Tech Wyk

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – branża sanitarna

Kosztorys ofertowy – branża budowlana