Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie nr 546083 I

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

Barcewicza 6 m 1

Derwida 12 bm 3

Derwida 12 m 2

Derwida 12 m 4

Derwida 12 m 6

Derwida 12 m 7

Derwida 12 m 8

Garncarska 59 m 2

Garncarska 59 m 4

Garncarska 59 m 4a

Junaków 20 m 1

Junaków 20 m 6

Junaków 20 m 6a

Kąkolowa 52 m4

Kąkolowa 52a m 6

Kąkolowa 52am 2

Lokalna 65 m 1

Lokalna 65 m 2

Lokalna 65 m 6

Lokalna 65 m 7

Oliwkowa 14 m 2

Patriotów 79 m 3

Patriotów 79 m 4

Patriotów 95 m 3

Patriotów 95 m 4

Patriotów 139 m 2

Patriotów 139 m 3

Patriotów 139 m 4

Patriotów 139 m 5

Patriotów 139 m 8

Patriotów 139 m 10

Patriotów 139 m 12

Podkowy 10m 7

Szreniawska 3 m 1

Szreniawska 3 m 2

Szreniawska 3 m 3

Szreniawska 3 m 4

Szreniawska 3 m 5

Szreniawska 3 m 6 (2)

Szreniawska 3 m 6

Szreniawska 3a m 1

Wielowiejska 6 m 2

Wielowiejska 6 m 4

Wielowiejska 6a m 4

Wilgi 34 m 5a

Wilgi 34 m 5b

Wilgi 34 m 5c

Wilgi 34 m 6a

Wilgi 34 m 11

Wilgi 34a m 1

Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 538161

SIWZ Wymiana pieców Koza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

Kosztorysy ofertowe:

Barcewicza 6 m 1

Derwida 12 bm 3

Derwida 12 m 2

Derwida 12 m 4

Derwida 12 m 6

Derwida 12 m 7

Derwida 12 m 8

Garncarska 59 m 2

Garncarska 59 m 4

Garncarska 59 m 4a

Junaków 20 m 1

Junaków 20 m 6

Junaków 20 m 6a

Kąkolowa 52 m4

Kąkolowa 52a m 6

Kąkolowa 52am 2

Lokalna 65 m 1

Lokalna 65 m 2

Lokalna 65 m 6

Lokalna 65 m 7

Oliwkowa 14 m 2

Patriotów 79 m 3

Patriotów 79 m 4

Patriotów 95 m 3

Patriotów 95 m 4

Patriotów 139 m 2

Patriotów 139 m 3

Patriotów 139 m 4

Patriotów 139 m 5

Patriotów 139 m 8

Patriotów 139 m 10

Patriotów 139 m 12

Podkowy 10m 7

Szreniawska 3 m 1

Szreniawska 3 m 2

Szreniawska 3 m 3

Szreniawska 3 m 4

Szreniawska 3 m 5

Szreniawska 3 m 6 (2)

Szreniawska 3 m 6

Szreniawska 3a m 1

Wielowiejska 6 m 2

Wielowiejska 6 m 4

Wielowiejska 6a m 4

Wilgi 34 m 5a

Wilgi 34 m 5b

Wilgi 34 m 5c

Wilgi 34 m 6a

Wilgi 34 m 11

Wilgi 34a m 1