Remont pustostanu nr 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 3/5 w Warszawie.

Ogłoszenie – pustostan ul. Mazowiecka (1)

SWZ Mazowiecka lok 20

Mazow 3-5 m 20 Opis Przed Zam (1)

Maz 3-5 m 20 Specyfikacja Techniczna (1)

Kosztorys elektryka zał 3B Mazowiecka lok 20

Kosztorys wod-kan zał 3A Mazowiecka lok 20

zał 3 Kosztorys Maz 3-5 m Koszt Nakła Budowlanka(1)

Mazow3-5 stol projekt stolarki okiennej (1)

Mazowiecka 3 5 m 20_MWKZ okna decyzja (1)Mazowiecka 3 5 m 20_MWKZ okna decyzja (1)

Informacja o unieważnieniu postępowania