Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałkowskiej 62 m 21 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ i kosztosys zamienny – branża elektryczna

Ogłoszenie BZP

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Marsza 62 m 21 Opis Przed Zam

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – branża budowlana

Kosztorys ofertowy – branża gazowa

Kosztorys ofertowy – branża sanitarna

Marsz 62 m 21 Spec Tech Wyk