Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Remont pustostanu Skrzyneckiego 28

SIWZ Remont pustostanu nr 4 Skrzyneckiego 28

Opis zamówienia Skrzyneckiego 28

Spec Techniczna Skrzyneckiego 28

Ofertowy budowlanka Skrzyneckiego 28

Ofertowy elektryka Skrzyneckiego 28

Ofertowy wod kan Skrzyneckiego 28

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty