Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24A w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Remont pustostanu Marysińska 24A

SIWZ Remont pustostanu nr 8 Marysińska 24A

Opis zamówienia Marysińska 24A

Spec techniczna Marysińska 24A

Ofertowy budowlanka Marysińska 24A

Ofertowy elektryka Marysińska 24A

Ofertowy wod kan Marysińska 24A

Zawiadomienie o wyborzre 24A lok 8

Informacja o wyborze MARYSI NSKA 24a LOK 8