Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 6;7;12;15;17;18;19;1A;2A;3A;5B; ul. Derkaczy59B lok 1; ul. Regionalnej 10 lok 1w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kosodrzewiny Derkaczy Regionalna_pliki

SIWZ Wymiana pieców Koza Kosodrzewiny; Derkaczy; Regionalna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

Derkaczy 59B m 1

Kosodrzewiny 24-26 m 2A

Kosodrzewiny 24-26 m 3a

Kosodrzewiny 24-26 m 5b

Kosodrzewiny 24-26 m 6

Kosodrzewiny 24-26 m 7

Kosodrzewiny 24-26 m 12

Kosodrzewiny 24-26 m 15

Kosodrzewiny 24-26 m 17

Kosodrzewiny 24-26 m 18

Kosodrzewiny 24-26 m 19

Kosodrzewiny 2426 m 1a

Regionalna 10 m 1

Protokół z otwarcia Kosodrzewiny Derkaczy Regionalna

Informacja o wyborze Piece KOZA Kosodrzewiny Derkaczy Regionalna

Wymiana pieców na paliwo stałe typu Koza w budynkach przy ul. Derkaczy 59B; ul. Regionalnej 10

SIWZ Wymiana pieców Koza Kosodrzewiny; Derkaczy; Regionalna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

Derkaczy 59B m 1

Regionalna 10 m 1

Kosodrzewiny 2426 m 1a

Kosodrzewiny 24-26 m 2A

Kosodrzewiny 24-26 m 3a

Kosodrzewiny 24-26 m 5b

Kosodrzewiny 24-26 m 7

Kosodrzewiny 24-26 m 6

Kosodrzewiny 24-26 m 12

Kosodrzewiny 24-26 m 15

Kosodrzewiny 24-26 m 17

Kosodrzewiny 24-26 m 18

Kosodrzewiny 24-26 m 19