Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 9, Popradzkiej 3, Popradzkiej 3a, Agrestowej 25 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie BZP

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Opis-przedmiotu-zamówienia 1.1.21

Lokalizacja szafek gazowych

PFU_Agrestowa 25

PFU_Popradzka 3

PFU_Popradzka 3A

PFU_Rolnicza 9

Inwentaryzacja – Agrestowa 25

Inwentaryzacja – Popradzka 3

Inwentaryzacja – Popradzka 3A

Inwentaryzacja – Rolnicza 9 – rzut parteru

Inwentaryzacja – Rolnicza 9 – rzut piętra