Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 87 lok 1;2;3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty Kłodzka 87 lok 1,2,3

Informacja z otwarcia ofert – Kłodzka

Ogłoszenie BZP KŁODZKA 87

SWZ Montaż pompy ciepła Kłodzka 87 lok 1,2,3

Opis zamówienia zal_nr_1_do_swz_

Specyfikacja Techniczna pompa ciepła powietrze -woda

pompa ciepła p-w Kłodzka 87 lok 1

pompa ciepła p-w Kłodzka 87 lok 2

pompa ciepła p-w Kłodzka 87 lok 3