Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 544444 I

SIWZ

UROCZ 20-Opis przed. zam.(gaz-kotł. w bud).

Specyfikacje techniczne:

stoirb gaz

urocza 20 Inst_wody_Specyfikacja

Kosztorys ofertowy:

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

gaz pzt

kmieć uprawnienia (2)

mk 2017 izba

Opis techniczny_inst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

rys 4-5 c.o.

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

S1

S2

S3

S4

S5

STRONA TYTULOWA

WarunkiprzyłączeniadosiecigazowejulUrocza20

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 535499

SIWZ

UROCZ 20-Opis przed. zam.(gaz-kotł. w bud).

Specyfikacje techniczne:

ST-IS-04_instalacja ELEKTRYCZNA STRONA TYTUŁOWA

stoirb gaz

urocza 20 Inst_wody_Specyfikacja

Przedmiar i kosztorys ofertowy:

PRZEDMIAR UROCZA

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

gaz pzt

kmieć uprawnienia (2)

mk 2017 izba

Opis techniczny_inst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

rys 4-5 c.o.

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

S1

S2

S3

S4

S5

STRONA TYTULOWA

WarunkiprzyłączeniadosiecigazowejulUrocza20